არსებითი სახელი და მისი ჯგუფები

პრეზენტაცია მოიცავს როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ დავალებებს. იგი ორიენტირებულია არამარტო ცოდნაზე, არამედ ბავშვის მრავალხმრივ განვითარებაზე. ხელს უწყობს მოსწავლეთა ჩართულობას არის ოორიგინალური ახლავს ადვილად გასაგები ინსტრუქცია გამოყენებულია სხვადასხვა სახის დავალებები რაც ამრავალფეროვნებს სწავლების პროცეს და მოსწავლეებს უღრმავებს შესასწავლი საგნისადმი ინტერეს.

./?
1.0x

არსებითი სახელი და მისი ჯგუფები

Created 1 year ago

Duration 0:06:02
lesson view count 34
პრეზენტაცია მოიცავს როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ დავალებებს. იგი ორიენტირებულია არამარტო ცოდნაზე, არამედ ბავშვის მრავალხმრივ განვითარებაზე. ხელს უწყობს მოსწავლეთა ჩართულობას არის ოორიგინალური ახლავს ადვილად გასაგები ინსტრუქცია გამოყენებულია სხვადასხვა სახის დავალებები რაც ამრავალფეროვნებს სწავლების პროცეს და მოსწავლეებს უღრმავებს შესასწავლი საგნისადმი ინტერეს.
Select the file type you wish to download