ბულინგი

რესურსი მოიცავს თეორიულ მასალას ბულინგზე.ას არის მზარდი და საგანგაშო პრობლემა.ვფიქრობ ყველამ უნდა იცოდეს მის საფრთხეებზე,,როგორ მოაგვაროს ან სხვას როგორ დაეხმაროს.რესურსის გამოყენება სესაზ;ებელია ინგლისურის გაკვეთილზე,ქართულის გაკვეთილზე,ფსიქოლოგიის გაკვეთილზე.ასევე შესაძლებელია მისი გამოყენება კლასის საათზე,რომ გაიზარდოს მოსწავლეთა ცოდნის და ცნობიერების დონე.ხელს უწყობს ციფრული მოქალაქის ჩამოყალიბებას,ცოდნის ამაღლებას,კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებას.

ბულინგისაფრთხეებიკიბერბულინგი
1.0x

ბულინგი

Created 1 year ago

Duration 0:17:10
lesson view count 12
რესურსი მოიცავს თეორიულ მასალას ბულინგზე.ას არის მზარდი და საგანგაშო პრობლემა.ვფიქრობ ყველამ უნდა იცოდეს მის საფრთხეებზე,,როგორ მოაგვაროს ან სხვას როგორ დაეხმაროს.რესურსის გამოყენება სესაზ;ებელია ინგლისურის გაკვეთილზე,ქართულის გაკვეთილზე,ფსიქოლოგიის გაკვეთილზე.ასევე შესაძლებელია მისი გამოყენება კლასის საათზე,რომ გაიზარდოს მოსწავლეთა ცოდნის და ცნობიერების დონე.ხელს უწყობს ციფრული მოქალაქის ჩამოყალიბებას,ცოდნის ამაღლებას,კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებას.
Select the file type you wish to download