ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

computer
1.0x

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

Created 2 years ago

Duration 0:24:16
lesson view count 12
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
Select the file type you wish to download