บทที่ 10 การวิเคราะห์ผู้เรียน

โดย นายเจนณรงค์ ประวัง รหัสนักศึกษา 551153072 นางสาวกฤติยา สุรินต๊ะ รหัสนักศึกษา 551153077 นางสาววิมล ยงยืน รหัสนักศึกษา 551153082 นางสาวกุสุมา คิดเข่ม รหัสนักศึกษา 551153090 นางสาวอรุณรัตน์ กองเก็บดี รหัสนักศึกษา 551153091 นางสาวเเรกขวัญ ประดิษฐ์ รหัสนักศึกษา 551153096 หมู่เรียน AD (34)

การวิจัย
1.0x

บทที่ 10 การวิเคราะห์ผู้เรียน

Created 1 year ago

Duration 0:21:02
lesson view count 10
โดย นายเจนณรงค์ ประวัง รหัสนักศึกษา 551153072 นางสาวกฤติยา สุรินต๊ะ รหัสนักศึกษา 551153077 นางสาววิมล ยงยืน รหัสนักศึกษา 551153082 นางสาวกุสุมา คิดเข่ม รหัสนักศึกษา 551153090 นางสาวอรุณรัตน์ กองเก็บดี รหัสนักศึกษา 551153091 นางสาวเเรกขวัญ ประดิษฐ์ รหัสนักศึกษา 551153096 หมู่เรียน AD (34)
Select the file type you wish to download