შობა ანდაზეთის ქვეყანაში

ამბავი შექმნილია ქსელური პროექტისათვის ,,წრეში წერის" მეთოდით და ეძღვნება მოახლოებულ შობა- ახალწელს.

OneNote
1.0x

შობა ანდაზეთის ქვეყანაში

Created 1 year ago

Duration 0:00:00
lesson view count 118
ამბავი შექმნილია ქსელური პროექტისათვის ,,წრეში წერის" მეთოდით და ეძღვნება მოახლოებულ შობა- ახალწელს.
Select the file type you wish to download