გეომეტრიული გარდაქმნები და მათი კომპოზიცია

გაკვეთილი

MathsSymmetryTransformationICT Recources
1.0x

გეომეტრიული გარდაქმნები და მათი კომპოზიცია

Created 1 year ago

Duration 0:02:59
lesson view count 47
გაკვეთილი
Select the file type you wish to download