TCDUY-BaiGiangPowerPoint

Bài giảng thuộc chủ đề Sử dụng phương tiện Kĩ thuật và Công gnhệ trong dạy học Đại học Học viên: Trịnh Công Duy Giảng viên: TS. Lê Thanh Huy

1.0x

TCDUY-BaiGiangPowerPoint

Created 1 week ago

Duration 0:02:20
lesson view count 4
Bài giảng thuộc chủ đề Sử dụng phương tiện Kĩ thuật và Công gnhệ trong dạy học Đại học Học viên: Trịnh Công Duy Giảng viên: TS. Lê Thanh Huy
Select the file type you wish to download