ზომის შეცვლა View ჩანართიდან

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შევცვალოთ ზომა View ჩანართიდან

1.0x

ზომის შეცვლა View ჩანართიდან

Created 1 year ago

Duration 0:00:54
lesson view count 4
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შევცვალოთ ზომა View ჩანართიდან
Select the file type you wish to download