თამარ დუჩიძის რესურსი "დრო. დროის ერთეულები"

მოსწავლემ შეძლოს ისრებიან და ციფრულ საათებზე დროის ამოცნობა, დასახელება; დროის ინტერვალების აღწერა; არითმეტიკული მოქმედებების საშუალებით დროის და დროის ინტერვალების დადგენა; დროის ერთეულებს შორის კავშირის გამოყენება.

1.0x

თამარ დუჩიძის რესურსი "დრო. დროის ერთეულები"

Created 1 year ago

Duration 0:02:38
lesson view count 25
მოსწავლემ შეძლოს ისრებიან და ციფრულ საათებზე დროის ამოცნობა, დასახელება; დროის ინტერვალების აღწერა; არითმეტიკული მოქმედებების საშუალებით დროის და დროის ინტერვალების დადგენა; დროის ერთეულებს შორის კავშირის გამოყენება.
Select the file type you wish to download