Office mix i klassrummet

Kemi år 6

Office mix
1.0x

Office mix i klassrummet

Created 2 years ago

Duration 0:02:29
lesson view count 15
Kemi år 6
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: Office mix
 1. Kemi år 6

  Slide 1 - Kemi år 6

  • Björknässkolan Nacka
  • Åsa Girgensohn
 2. När de fyllt i de tre första

  Slide 5 - När de fyllt i de tre första

  • punkterna på
  • vetenskapsrapporten
  • kan de utföra uppdragen.
  • Russinhissen är ett
  • exempel
  • på uppdrag. Vad händer
  • med små russinbitar
  • om man lägger dem i
  • bubbelvatten?
 3. Åsa Girgensohn

  Slide 8 - Åsa Girgensohn

  • Björknässkolan
  • Vt - 15