Office 365 - Eventfuls skolportal

Presentation av Eventfuls skolportal.

1.0x

Office 365 - Eventfuls skolportal

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 212
Presentation av Eventfuls skolportal.
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Office 365

  Slide 1 - Office 365

  • Skolportal
 2. Skolans startsida

  Slide 2 - Skolans startsida

  • Startsida för skolan motsvarar en digitaliserad version av anslagstavlan i skolans entré. Den innehåller allmän information, så som skolan gemensamma kalendarium, matsedel, dokument och övergripande info från exempelvis skolledningen.
  • Härifrån kan man kliva vidare in i klassrum, personalrum (förutsatt behörig lärare) och gemensamma undervisningsrum.
 3. Personalrum

  Slide 3 - Personalrum

  • Personalrummet är för behörig personal och syns bara för dem. Detta används som informationsbärare i kommunikation mellan pedagoger och inte minst för rektorer och ledning på skolan för att nå ut till administrativ personal (via nyhetsfeed). Detta är en mer direkt kommunikation som kan ersätta mycket av mailtrafiken. Informationen som delas lagras under anteckningar och dokument. Rummet innehåller även en specifik personalkalender samt diskussionsrum.
 4. Undervisningsrum

  Slide 4 - Undervisningsrum

  • I undervisningsrummen kan elev och lärare dela undervisningsmaterial som till exempel bilder, video och dokument. Lärare kan administrera uppgifter, läxor och informera om de viktigaste sakerna som pågår för denna grupp. Eleverna får i sin tur genom deras behörighet och tillhörighet automatiskt upp denna information på sin Office 365-sida. I undervisningsrummet finns också inlämningsmapp för inlämning av uppgifter samt gemensamt kalendarium för uppgifter och prov.
 5. Materialbank

  Slide 5 - Materialbank

  • I materialbanken kan lärare samarbeta kring ämnesmaterial. Alla filer lagras på så sätt på en gemensam plats där fler kan ta del av det. Detta är en mycket bra funktion för exempelvis nya lärare och vikarier som snabbt kan få tillgång till bra undervisningsmaterial.
 6. Lärare kan effektivt använda sig av modern pedagogik som till exempel ”flipped classroom” i Office 365.

  Slide 6 - Lärare kan effektivt använda sig av modern pedagogik som till exempel ”flipped classroom” i Office 365.

 7. Integration mot bassystem

  Slide 7 - Integration mot bassystem

  • Underlag för klass- och undervisningsrum kan hämtas från skolans bassystem som till exempel Procapita, Extens, SchoolSoft eller Adela. Antingen anger man vilka aktiviteter i bassystemet som ska ha undervisningsrum, eller så skapas rum för alla aktiviteter automatiskt, enligt den mall skolan valt.
 8. Schemaimporten är en av de mest populära funktionerna, där schemat skrivs in direkt i den personliga kalendern i Office 365. I och med detta kan man dela kalendrar med varandra och även synka den till en mobiltelefon.

  Slide 8 - Schemaimporten är en av de mest populära funktionerna, där schemat skrivs in direkt i den personliga kalendern i Office 365. I och med detta kan man dela kalendrar med varandra och även synka den till en mobiltelefon.

 9. Mer information finns på Eventfuls hemsida, www.eventful.nu.

  Slide 9 - Mer information finns på Eventfuls hemsida, www.eventful.nu.