ข้อมูลส่วนตัว

1.0x

ข้อมูลส่วนตัว

Created 3 years ago

Duration 0:00:51
lesson view count 3
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. TO Ittipon Pimdee

  Slide 1 - TO Ittipon Pimdee

 2. ข้อมูลส่วนตัว

  Slide 2 - ข้อมูลส่วนตัว

  • ผม ส.ต.ต. อิทธิพล พิมพ์ดี
  • เกิด 5 สิงหาคม 2532
  • อายุ 26 ปี
  • ที่อยู่ปัจจุบัน 90/1 ม. 15 ต. กุดเค้า อ. มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
  • สถานะ...โสด ลูก 1 คร๊าฟ
 3. สถานที่ทำงาน

  Slide 3 - สถานที่ทำงาน

 4.    ครอบครัว

  Slide 4 - ครอบครัว