แนะนำบทเรียน

1.0x

แนะนำบทเรียน

Created 3 years ago

Duration 0:02:03
lesson view count 12
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. E-Learning

  Slide 1 - E-Learning

  • อบรม...บทเรียน
  • โดยใช้โปรแกรมPower Point 2013 Office Mix
 2. โรงเรียนอามานะศักดิ์

  Slide 2 - โรงเรียนอามานะศักดิ์

  • จ.ปัตตานี
 3. ผู้อำนวยการโรงเรียน นางฟาตีหม๊ะ แวอูมา

  Slide 3 - ผู้อำนวยการโรงเรียน นางฟาตีหม๊ะ แวอูมา

  • ผู้รับใบอนุญาต นางกาญจนา เด่นอุดม หอมชื่น
 4. ครูประจำชั้นป .5/4

  Slide 4 - ครูประจำชั้นป .5/4

  • ข้าพเจ้านางนูรีหัส มุวรรณสินธุ์
 5. ด้านการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

  Slide 5 - ด้านการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

 6. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6

  Slide 6 - นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6

 7. กิจกรรมในโรงเรียน

  Slide 7 - กิจกรรมในโรงเรียน

  • ปลูกต้นไม้เนื่องวันพ่อแห่งชาติ
  • ค่ายซุนนะห์แคมป์ ประกอบอาหาร
  • ประกวดสื่อ ปลูกผักกับท่อพีวีซี
 8. กิจกรรมในโรงเรียน

  Slide 8 - กิจกรรมในโรงเรียน

  • อามานะศักดิ์สู่อาเซียน