3majas_darbs_ilga_gailuma

Animācijas veidošana, izmantojot programmu Unfreeze

animacija
1.0x

3majas_darbs_ilga_gailuma

Created 3 years ago

Duration 0:02:55
lesson view count 47
Animācijas veidošana, izmantojot programmu Unfreeze
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: animacija
 1. Animācijas veidošana

  Slide 1 - Animācijas veidošana

  • izmantojot programmas:
  • Paint,
  • Unfreeze
  • 25.11.2014.
  • Ilga Gailuma
 2. Piemērs

  Slide 2 - Piemērs

 3. Piemērs

  Slide 3 - Piemērs

 4. Lai izveidotu animāciju, rīkojas šādi:

  Slide 4 - Lai izveidotu animāciju, rīkojas šādi:

 5. Lai izveidotu animāciju, rīkojas šādi:

  Slide 5 - Lai izveidotu animāciju, rīkojas šādi:

  • Izveido mapi, kur glabāsies visas animācijai nepieciešamās datnes;
  • Programmā Paint veido pirmo zīmējumu ar izmēru 12cmx12cm un saglabā mapē, piešķirot nosaukumu 1 un norādot datnes veidu GIF
  • Paint datni saglabā mapē
 6. Slide 6

  • Tā izveido visas animācijai nepieciešamās datnes
  • Zīmējumu pārveido un atkal saglabā mapē;
  • Paint datni saglabā mapē
 7. Visi animācijai nepieciešamie zīmējumi saglabāti mapē;

  Slide 7 - Visi animācijai nepieciešamie zīmējumi saglabāti mapē;

  • Atver mapi ar izveidotajām datnēm, blakus logā atver programmu Unfreez. No mapes datnes pārvieto uz programmas logu Unfreez.
  • Paint datni pārvelk uz Unfreez
 8. Programmas Unfreez logā iestāda animācijas ātrumu, atkārtošanos;

  Slide 8 - Programmas Unfreez logā iestāda animācijas ātrumu, atkārtošanos;

  • Poga Make Animated GIF izveido animācijas datni, ko saglabā ar nosaukumu cilveks_vingro.
 9. Izveidotā animācija 

  Slide 9 - Izveidotā animācija 

 10. Tests

  Slide 10 - Tests

 11. Tests

  Slide 11 - Tests

 12. Tests

  Slide 12 - Tests

 13. Tests

  Slide 13 - Tests

 14. Tests

  Slide 14 - Tests

 15. Video

  Slide 15 - Video

  • https://www.youtube.com/watch?v=3QguwUAgQHQ
 16. Video matemātika – daļu paplašināšana

  Slide 16 - Video matemātika – daļu paplašināšana