Stream of consciousness og Sult

Stream of consciousnessHamsunmodernisme
1.0x

Stream of consciousness og Sult

Created 3 years ago

Duration 0:17:36
lesson view count 413
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Stream of consciousness/Hamsuns Sult

  Slide 1 - Stream of consciousness/Hamsuns Sult

  • Hva er det? Eksempler
  • Leif Harboe
 2. Fjodor Dostojevskijs Forbrytelse og straff

  Slide 2 - Fjodor Dostojevskijs Forbrytelse og straff

  • James Joyces Ulysses
  • Christy Browns På mine knær
  • Virginia Woolfs Fru Dalloway og Til fyret
  • William Faulkners Larmen og vreden
  • Jack Kerouacs On the Road
  • Knut Hamsuns Sult
 3. Helge Ridderstrøm/Anderotti

  Slide 4 - Helge Ridderstrøm/Anderotti

  • Indre monolog
  • Bevissthetsstrøm
  • Gjengivelse av en persons kaotiske og mer eller mindre ubevisste tanker og følelser
  • Tanker, erindringsbrokker, assosiasjoner, følelser
 4. Forlengelse av naturalismen?

  Slide 7 - Forlengelse av naturalismen?

  • Å beskrive livet slik det er?
  • Uten en sensurerende instans?
  • Jesse Acosta/Flickr
 5. Knut Hamsun - “Fra det ubevisste sjeleliv” (1890)

  Slide 9 - Knut Hamsun - “Fra det ubevisste sjeleliv” (1890)

  • “Vi fikk erfare litt om de hemmelige bevegelser som bedrives upåaktet på de avsides steder i sjelen, den fornemmelsenes uberegnelige uorden, det delikate fantasiliv holdt under lupen, disse tankenes og følelsenes vandringer i de blå, skrittløse, sporløse reiser med hjernen og hjertet, selsomme nervevirksomheter, blodets hvisken, benpipenes bønn, hele det ubevisste sjeleliv. Og da ville der blir bli færre bøker med hele den billige ytre psykologi ...”
  • Knut Hamsun i 1890
 6. Sult (1966), regissør Henning Carlsen

  Slide 10 - Sult (1966), regissør Henning Carlsen

 7. Trailer ”Mot naturen” (regi Ole Giæver 2014)

  Slide 14 - Trailer ”Mot naturen” (regi Ole Giæver 2014)

 8. Kilder

  Slide 15 - Kilder

  • http://no.wikipedia.org/wiki/Stream_of_consciousness
  • Helge Ridderstrøm om stream of consciousness: http://home.hio.no/~helgerid/litteraturogmedieleksikon/stream_of_consciousness.pdf
  • Store norske leksikon om indre monolog: https://snl.no/indre_monolog