მელანი - ink

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ გამოვიყენოთ მელნის ფუნქციონალი და რას გულისხმობს ის

1.0x

მელანი - ink

Created 1 year ago

Duration 0:01:26
lesson view count 7
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ გამოვიყენოთ მელნის ფუნქციონალი და რას გულისხმობს ის
Select the file type you wish to download