Zakon poluge - Petar Železnjak

8. razred, II. osnovna škola Čakovec, informatika

poluga
1.0x

Zakon poluge - Petar Železnjak

Created 2 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 430
8. razred, II. osnovna škola Čakovec, informatika
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: poluga
 1. Zakon poluge

  Slide 1 - Zakon poluge

  • Petar Železnjak
  • 8.r.
  • II. osnovna škola Čakovec
 2. Što je poluga?

  Slide 2 - Što je poluga?

  • Poluga je tijelo koje ima neki oslonac, te na koje djelujemo nekom silom kako bismo pomaknuli neko drugo tijelo
  • Omogućuje nam da uz manje napora izvršimo određeni rad
 3. Arhimed i poluga

  Slide 3 - Arhimed i poluga

  • Polugu je prvi počeo proučavati grčki matematičar i fizičar Arhimed u 3. st. Pr. Kr.
  • On je rekao da bi uz dovoljno dugu polugu i dovoljno velik oslonac u svemiru mogao i Zemlju pomaknuti
 4. Upotreba poluge

  Slide 4 - Upotreba poluge

  • Zamislite kako bi teško bilo prstima otvarati bocu s metalnim čepom
  • Uz pomoć otvarača takav posao se obavi za par sekundi
  • Otvarač za boce je također neka vrsta poluge
  • Ljuljačka je isto vrsta poluge
  • Mnogi alati rade također na principu poluge (škare, kliješta…)
 5. Kako izračunati kada će poluga biti u ravnoteži?

  Slide 5 - Kako izračunati kada će poluga biti u ravnoteži?

  • Oznake D1 i D2 su krakovi sile (udaljenost predmeta od oslonca poluge)
  • F1 i F2 su sile (težine) predmeta
  • Kako bi poluga bila u ravnoteži potrebno je pomnožiti desni krak sile s silom s desne strane
  • Zatim treba pomnožiti krak sile s lijeve strane s silom s lijeve strane
  • Ako su umnošci lijeve i desne strane jednaki onda je poluga uravnotežena
  • Formula: F1*D1=F2*D2
 6. 1. pitanje

  Slide 8 - 1. pitanje

 7. 2. pitanje

  Slide 9 - 2. pitanje

 8. 3. pitanje

  Slide 10 - 3. pitanje