დოკუმენტის თემები

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შევცვალოთ დოკუმენტის თემები

1.0x

დოკუმენტის თემები

Created 1 year ago

Duration 0:00:58
lesson view count 4
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შევცვალოთ დოკუმენტის თემები
Select the file type you wish to download