แบบทดสอบ

1.0x

แบบทดสอบ

Created 3 years ago

Duration 0:04:32
lesson view count 18
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน

  Slide 1 - แบบทดสอบก่อนเรียน

  • วิชาคอมพิวเตอร์
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • โรงเรียนอามานะศักดิ์
  • เรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์